Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.

Za obuku je potrebna lična karta, i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine.

Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

  • Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije
  • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00
  • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
  • Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
  • Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”
  • Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršenih 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez    nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina
  • Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije.