A1

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A2

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg . Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina.  Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.  Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A

Motocikli čija snaga motora prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine.  Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.   Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Za kandidate koji već poseduju vozačku dozvolu (novi obrazac) slušanje teoretske obuke nije potrebno. Kandidat polaže test, zatim vozi određeni fond časova na motociklima auto škole. Na kraju polaže praktični deo vozačkog ispita.